Tapis Latvijas Mednieku ētikas kodekss

Ideja par nepieciešamību pēc Latvijas mednieku ētikas kodeksa gaisā virmoja jau labu laiku, bet īpaši tika akcentēta šā gada pavasarī, konferences "Medības 2018" laikā. LMS kā lielākā un ietekmīgākā mednieku organizācija Latvijā uzņēmās iniciatīvu šā dokumenta izstrādē. Īpašu paldies par ieguldīto darbu vēlos pateikt LMS valdes locekļiem Ērikam Ozolam un Mārtiņam Līdumam, kā arī Artūram Surmovičam. Gatavojot šo dokumentu, mēs ne tikai ņēmām vērā citu valstu pieredzi, bet arī rūpīgi izvērtējām šā brīža situāciju un medību specifiku Latvijā. Ētikas kodeksa projekts tika izsūtīts LMS biedriem, un darba grupa iespēju robežās ņēma vērā iesūtītos priekšlikumus. Brīdī, kad šis MMD žurnāla numurs būs sasniedzis lasītājus, mednieku ētikas kodeksu būs apstiprinājusi LMS valde.

Tomēr ar to darbs pie šī dokumenta nebeigsies! Tieši pretēji, sāksies grūtākais – panākt, lai kodekss tiktu īstenots dzīvē, nevis būtu tikai "uz papīra", un lai to ievērotu iespējami daudz Latvijas mednieku neatkarīgi no to piederības LMS vai ne.

Jānis Baumanis, LMS valdes priekšsēdētājs

P.S. MMD redakcija, apsveicot LMS ar paveikto labo darbu (mūsuprāt, LMS radītais dokuments ir krietni labāks nekā, piemēram, kaimiņos Igaunijā pirms pāris gadiem publiskotais turienes Mednieka ētikas kodekss, ko plānojam (salīdzināšanai!) publicēt kādā no turpmākajiem žurnāla numuriem), aicina lasītājus izteikt savu viedokli par tā saturu, ievirzi un iespējamo ienākšanu ikviena mednieka vai mednieku kopienas dzīvē. Būsim gandarīti gan par lietpratīgiem ieteikumiem, gan konstruktīvu kritiku.

 Latvijas Mednieku ētikas kodekss pieejams ŠEIT. 

 

Pieraksties jaunumiem