Gada balva medniecībā 2017. Piesaki kandidātu!

LMS un MMD izsludinājuši pretendentu pieteikšanu kārtējai Gada balvai Medniecībā. Pieteikumi par jūsu izvirzītajiem pretendentiem jāiesniedz līdz šā gada 30. septembrim. 

Pieteikuma veidlapa pieejama ŠEIT.

Pārējās nianses, kas attiecas uz "Balvu", atrodamas tālāk - lūdzu, rūpīgi lasiet nolikumu.

 

 

 

"Gada balva medniecībā 2017". Nolikums

1. Gada balva medniecībā (turpmāk – Balva) ir ikgadēja augstākā atzinība par nozīmīgu ieguldījumu medību saimniecības attīstībā un medību popularizēšanā Latvijas vai vietējā mērogā.

2. Balvas iniciatori un pasniegšanas organizatori ir Latvijas Mednieku savienība (turpmāk – LMS) un žurnāls "Medības. Makšķerēšana. Daba" (turpmāk – MMD).

3. Balvu piešķir šādās nominācijās:

3.1. par mūža ieguldījumu medniecībā. Apbalvošanai par mūža ieguldījumu medniecībā var izvirzīt personas par ilggadējunozīmīgu ieguldījumu medību saimniecības attīstībā, tradīciju veidošanā un kopšanā, mednieku izglītošanā, medniecības popularizēšanā un citām ar medībām saistītām aktivitātēm, kas ir bijušas nozīmīgas un atstājušas ietekmi valsts vai reģionālā mērogā;

3.2. par nozīmīgu ieguldījumu medniecībā. Apbalvošanai šajā nominācijā var izvirzīt personas, biedrības, apvienības, organizācijas vai uzņēmumus par nozīmīgu ieguldījumu vai sasniegumiem medību saimniecības attīstībā, tradīciju veidošanā un kopšanā, mednieku izglītošanā, medniecības popularizēšanā un citām ar medībām saistītām aktivitātēm, kas, īstenotas iepriekšējo 3 gadu laikā, bijušas nozīmīgas un atstājušas ietekmi valsts vai starptautiskā mērogā;

3.3. par nozīmīgu ieguldījumu medniecībā reģionā. Apbalvošanai šajā nominācijā var izvirzīt personas, biedrības, apvienības, organizācijas vai uzņēmumus par nozīmīgu ilglaicīgu vai vienreizēju ieguldījumu vai sasniegumiem medību saimniecības attīstībā, tradīciju veidošanā un kopšanā, mednieku izglītošanā, medniecības popularizēšanā vai atbalstīšanā un citām ar medībām saistītām aktivitātēm, kas bijušas nozīmīgas un atstājušas ietekmi konkrētajā reģionā.

4. Apbalvošanas nosacījumi:

4.1. nolikuma 3.1. apakšpunktā minētajā nominācijā apbalvo ne vairāk kā trīs laureātus. Gada balvu un diplomu saņem visi laureāti;

4.2. nolikuma 3.2. apakšpunktā minētajā nominācijā apbalvo ne vairāk kā trīs laureātus. Gada balvu un diplomu saņem visi laureāti;

4.3. nolikuma 3.3. apakšpunktā minētajā nominācijā apbalvo augstāko novērtējumu ieguvušos laureātus Latvijas Mednieku savienības reģionos tā, lai kopējais apbalvojamo skaits šajā nominācijā nepārsniegtu 10. Laureāti saņem Gada balvu un diplomu;

4.4. kopējais balvas laureātu skaits visās trīs nominācijās nepārsniedz 14 personas;

4.5. balvu nominācijā "Par mūža ieguldījumu" personai piešķir tikai vienu reizi;

4.6. nolikuma 3.2. un 3.3. punktā minētajās nominācijās Gada balvu personai atkārtoti var piešķirt ne ātrāk kā pēc 5 gadiem;

4.7. persona, kas ir bijusi izvirzīta 3.1.; 3.2. un 3.3. punktā minētajās nominācijās, bet Gada balvu nav ieguvusi, var tikt atkārtoti izvirzīta šai balvai jau nākamajā gadā.

5. Pretendentus apbalvošanai izvirza:

5.1.ar medību saimniecību, medību trofejām, medību šaušanas sportu, medību kinoloģiju saistītas nevalstiskās organizācijas (biedrības, nodibinājumi un profesionālās organizācijas);

5.2. meža nozares valsts pārvaldes institūcijas;

5.3. uzņēmumi;

5.4. izglītības un zinātnes institūcijas;

5.5. pašvaldības.

6. Pieteikumu apbalvošanai (1. pielikums) iesniedz:

6.1. papīra formātā vai elektroniski – līdz 30. septembra plkst. 17.00;

6.2. elektroniski pieteikumus sūta uz e-pasta adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

6.3. papīra formātā pieteikumi iesniedzami vai iesūtāmi LMS birojā – Mārtiņmuiža, Mārupes novads, LV–2167, tālr.: 29134657;

6.4. izvirzot pretendentu kādai no nominācijām, pieteikumā tiek pamatots un izklāstīts pretendenta devums vai sasniegumi un viņa atbilstība konkrētajai nominācijai. Pretendentu vērtēšanas komisijai ir tiesības nepieciešamības gadījumā pieprasīt no izvirzītāja papildu informāciju par pretendentu.

8. Vērtēšanas kārtība

8.1. Pretendentu vērtēšanu organizē LMS, kas veic sekretariāta funkcijas.

8.2. Pretendentus vērtē divās kārtās:

8.2.1. pirmajā kārtā LMS valdes un MMD redakcijas apstiprināta ekspertu komisija divu nedēļu laikā izvērtē pretendentus atbilstoši vērtēšanas kritērijiem un atlasa pretendentus otrajai kārtai;

8.2.2. otrajā kārtā Balvas vērtēšanas komisija, ko veido LMS, MMD un citu pasākuma organizatoru pieaicinātu, ar medībām saistītu organizāciju, institūciju vai uzņēmumu pārstāvji, kā arī Gada Balvu par Mūža ieguldījumu saņēmušo pārstāvis, nosaka Gada balvas ieguvējus katrā nominācijā;

8.2.3. Balvas vērtēšanas komisijā ir ne mazāk kā septiņi cilvēki. To vada LMS valdes priekšsēdētājs;

8.2.4. Balvas vērtēšanas komisija var lemt par Balvas piešķiršanu vai nepiešķiršanu kādā nominācijā;

8.2.5. Balvas vērtēšanas komisijai, ja iesniegtā kandidatūra neatbilst konkrētas nominācijas kritērijiem, ir tiesības lemt par pretendenta apbalvošanu citā nominācijā.

9. Vērtēšanas nosacījumi

9.1. Nominācijā "Par mūža ieguldījumu" otrajai kārtai izvirza ne vairāk kā 6 pretendentus.

9.2. Pārējās nominācijās otrajai kārtai izvirza ne vairāk kā 3 pretendentus.

9.3. Pretendentu, kurš izvirzīts apbalvošanai vairākās nominācijās, vērtē tikai vienā no nominācijām, atbilstoši komisijas lēmumam.

10. Laureātus apbalvo Medniecības gada balvas pasniegšanas ceremonijā nākamā gada februārī – aprīlī.

11. Ja apbalvošanai kādā no nominācijām tiek izvirzīts kāds no vērtēšanas komisijas sastāva, tad šī persona komisijas balsojumā par sevi nepiedalās.

12. Balvas pretendentam ir tiesības atsaukt savu kandidatūru.

13. Nolikumu publicē žurnālā MMD, kā arī ievieto LMS un MMD mājaslapās.

14. Ja nepieciešamas izmaiņas nolikumā, par tām lemj LMS valdes un nacionālās padomes sapulcē.

15. Vērtēšanas komisijas lēmumi ir konfidenciāli līdz to oficiālai izziņošanai.

16. Vērtēšanas komisija nesniedz paskaidrojumus par pieņemtajiem lēmumiem.

LMS valdes priekšsēdētājs: Jānis Baumanis

MMD galvenais redaktors: Didzis Pakalns

 

Pieraksties jaunumiem