Sveicam Tevi, ordeņa virsniek!

Saskaņā ar Latvijas Valsts prezidenta kancelejas Ordeņu kapitula 2016. gada 12. oktobra lēmumu Aivaram Dunduram par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā piešķirts IV šķiras Atzinības krusts.

MMD redakcija ir patiesi gandarīta, ka šā lielā un patīkamā notikuma radīšanā klāt – kā viens no rosinātājiem un atbalstītājiem – bijis arī mūsu žurnāls. Tagad varam lepoties jau ar trim ar MMD līdzdalību tapinātiem ordeņnesējiem, pirmie divi ir Gunārs Skriba un Jānis Vīksne.

 

 Kas ir Atzinības krusts?

♦ Valsts apbalvojums Atzinības krusts (Croix de la reconnaissance) Latvijas Republikā nodibināts 1938. gadā par piemiņu Kurzemes un Zemgales hercogistes slavas laikiem un atjaunots ar Valsts apbalvojumu likumu 2004. gadā.

♦ Atzinības krusta devīze ir Pour les honnêtes gens –  Godaprāta ļaudīm.

♦ Ar Atzinības krustu apbalvo par izcilu Tēvijas mīlestību un par sevišķiem nopelniem valsts, sabiedriskajā, kultūras, zinātnes, sporta un izglītības darbā. Par nopelniem uzskatāma uzticīga un uzcītīga kalpošana valsts vai pašvaldības dienestā, priekšzīmīga un godīga darba izpilde, ikviena sabiedriska kalpošana, tautas gara, pašdarbības un saimniecisko spēku attīstīšana.

♦ Atzinības krustam ir piecas šķiras un triju pakāpju goda zīmes. Ar ordeņa ceturto šķiru apbalvotais tiek iecelts par par ordeņa virsnieku.

♦ Atzinības krusts veidots pēc Kurzemes hercogistes Atzinības ordeņa (l' Orde de la Reconnaissance, iedibināts 1710. gadā) līdzības. Atzinības krusta zīme ir baltas emaljas Maltas tipa krusts ar zeltītu apmali. Katrs stūris noslēdzas ar lodīti, bet saduras apvieno astoņi gredzeni. Krusta aversa medaljonā ir lielais valsts ģerbonis un gadskaitlis "1938", reversā – hercogistes ģerbonis un gadskaitlis "1710".

 

Pieraksties jaunumiem