Papildu disciplīnas "Skrejoša mežacūka" (PSM) nolikums

1. Sacensību veids – individuālās sacensības šaušanā ar pneimatisko ieroci disciplīnā "MIX 20" – "Skrejoša mežacūka"

2. Sacensību laiks – no plkst. 11:00 līdz 15:00.

3. Sacensību dalībnieki – fiziskas personas, kuras samaksājušas dalības maksu 2 EUR apmērā par vienu vingrinājuma izpildes reizi, un kuras apguvušas nepieciešamās iemaņas pareizi rīkoties ar pneimatisko ieroci. Sacensību rīkotājs nepieciešamības gadījumā nodrošina dalībnieku ar ieroci un munīciju. Ja dalībnieks izmanto organizatoru ieroci un munīciju, papildu maksa par vienu vienu vingrinājuma izpildes reizi ir 1 EUR.

4. Ieroči un tēmēkļi. Ierocis – pneimatiskā šautene, kuras kalibrs ir 4,5 mm un jauda ne lielāka par 12 J. Tēmēklis –  optiskais vai atklātais.

5. Mērķis un vingrinājuma izpilde. Mērķis – kustīga "skrejošā mežacūka" 10 m attālumā. Mērķis tiek padots automātiskā režīmā, mērķa kustība atkārtojas pēc ~12 sek. intervāla. Ieroci drīkst ieplecot brīdī, kad mērķis parādījies šaušanas logā. Vingrinājums ietver divas secīgas, vienā piegājienā veiktas šāvienu sērijas ar 10 šāvieniem katrā.

6. Viena dalībnieka veiktu vingrinājuma izpildes reižu skaits netiek ierobežots. Uzvarētāju noteikšanā tiek ņemts vērā katra dalībnieka viens – vienā vingrinājuma izpildes reizē abās sērijās uzrādītais – rezultāts.

7. Vērtēšana un apbalvošana. Uzvarētājs tiek noskaidrots, saskaitot iegūtos punktus. Vienāda rezultāta gadījumā augstāku vietu iegūst dalībnieks, kura mērķī ir vairāk augstākas vērtības trāpījumu. Nepieciešamības gadījumā tiek organizēta pāršaude. Apbalvoti tiek 1., 2. un 3. vietas ieguvēji..

10. Drošības nosacījumi. Par drošības tehnikas ievērošanu un rīcību ar pneimatiskajiem ieročiem sacensību laikā un vietā atbildīgs katrs sacensību dalībnieks personīgi! Par nepilngadīgo dalību sacensībās un drošības prasību ievērošanu, viņiem apejoties ar pneimatiskajiem ieročiem, "MMD un LMS kausu 2019" norises laikā (1. jūnijā no plkst. 7.30 līdz apbalvošanas ceremonijas beigām) un vietā pilnu atbildību uzņemas viņu vecāki vai aizbildņi.

Pieraksties jaunumiem