Piedalies - Lielā trofeju izstāde 2015!

Tā kā kopš iepriekšējās Vislatvijas trofeju skates pagājuši jau pieci gadi, šogad no 18. aprīļa līdz 17. maijam Jaunmokās risināsies kārtējā lielā valsts mēroga trofeju skate. Būtiskākie datumi šai sakarā – trofeju pieņemšana vērtēšanai notiks turpat Jaunmokās no 9. līdz 11. aprīlim, katru dienu no plkst. 10.00 līdz 18.00. Neslinkojiet, nekautrējieties, izlemiet parādīt savas trofejas un mudiniet to darīt arī draugus, paziņas, kaimiņus un kluba biedrus! Apzinieties neapstrīdamo – jo vairāk mednieku to izdarīs, jo pilnīgāku ainu par mūsu zemes medījamo dzīvnieku populācijām un tendencēm tajās izstāde uzrādīs. 

Lasītāju zināšanai, turpinājumā – izstādes nolikums...

 

Latvijas medību trofeju izstāde "Jaunmokas 2015"

NOLIKUMS

Izstādes organizatori: biedrība "Latvijas Mednieku savienība", Latvijas Medību trofeju vērtēšanas nacionālā komisija.                 

Izstādes norises vieta: Jaunmoku pils, Tukuma novada Tumes pagasts.

Izstādes norises laiks:  no 2015. gada18. aprīļa līdz 17. maijam.

Izstādes darba laiks: darba dienās – no 10.00 līdz 18.00, sestdienās, svētdienās un svētku dienās – no 10.00  līdz 17.00.

Izstādes mērķis: informēt un izglītot sabiedrību par medībām kā ekoloģiski un saimnieciski nepieciešamu nodarbošanos savvaļas medījamo dzīvnieku populāciju skaita regulēšanai. Iegūt datus par Latvijas medījamo dzīvnieku populāciju kvalitāti. Popularizēt selektīvas medības kā paņēmienu augstvērtīgu medību trofeju iegūšanai.

Dalībnieki: izstādē piedalās mednieki ar savvaļā iegūtām medību trofejām, kas iegūtas Latvijā no 2010. līdz 2015. gadam, kā arī ar agrāk iegūtām, bet līdz šim nacionālā mēroga medību trofeju izstādē nevērtētām trofejām.

Vērtēšana un apbalvošana: medību trofejas tiks vērtētas pēc CIC metodikas. Visas novērtētās trofejas tiks iekļautas izstādes katalogā, ar medaļu novērtētās trofejas saņems atbilstošas medaļas.

Trofeju iesniegšana vērtēšanai: trofejas vērtēšanai tiek pieņemtas Jaunmoku pilī no 2015. gada 9. līdz 11. aprīlim, katru dienuno plkst. 10.00 līdz 18.00.

Trofeju noformējums: medību trofejām, kas tiek iesniegtas vērtēšanai, jābūt pienācīgi sagatavotām eksponēšanai un arī vērtēšanai, kas nozīmē:

  • staltbriežu un stirnu āžu ragiem, kā arī meža kuiļu ilkņiem jābūt viegli noņemamiem no medaljoniem un tikpat viegli pieliekamiem atpakaļ;
  • plēsēju ādām jābūt dīrātām paklāja veidā.

Trofejas, kas nebūs atbilstoši noformētas, vērtētas netiks.

Trofeju marķēšana: katrai trofejai jābūt marķētai ar etiķeti, kas piestiprināta pie trofejas vai trofejas medaljona. Uz etiķetes norādīts trofejas īpašnieka vārds, uzvārds, tālruņa nr., trofejas iegūšanas vieta – virsmežniecība, pagasts, medību klubs – un trofejas iegūšanas gads.

Trofeju izņemšana pēc izstādes: pēc izstādes beigām trofejas, par saņemšanu parakstoties reģistra žurnālā, jāizņem 17. vai 18. maijā no plkst. 10.00 līdz 18 00.

Papildu informācija: Jānis Baumanis, tālr. 29134657.

 

Pieraksties jaunumiem