Kāpēc abonēt MMD?

Vispirms – īss "blēņu stāsts ar morāli":
"Kāda fabrika ražo konservus no medījumu gaļas. Tikko veikalos nonācis jaunais ražojums ar ļoti intriģējošu nosaukumu: “Sutināta lāča pakaļa želejå”. Kāds mednieks, pēc neveiksmīgām medībām atgriezdamies mājās, ierauga veikalā kārdinošos konservus un nolemj tos iegādāties. Atnāk mājās, nogriež maizi, attaisa kārbu, tūlīt ēdīs sulīgo lāča pakaļiņu, taču kārbā viena vienīga želeja, kura tam
neliekas visai garšīga esam.
Vīrs saniknots skrien uz veikalu, lai prasītu naudu atpakaļ. Pārdevējs paņem kārbu, parakājas ar pirkstu, paosta un tad gudri nosaka:
– Atvainojiet, kungs, bet Jums būs trāpījies pats pakaļas caurumiņš..."
 
Lūk, arī motīvs abonēšanai:
 
MMD ir pārbaudīti "konservi". Ar īstu [zināšanu] gaļu.
 
 MMD var abonēt "Latvijas Pastā" – elektroniski ŠEIT vai jebkurā pasta nodaļā.
 
 

 Tapis Latvijas Mednieku ētikas kodekss

Ideja par nepieciešamību pēc Latvijas mednieku ētikas kodeksa gaisā virmoja jau labu laiku, bet īpaši tika akcentēta šā gada pavasarī, konferences "Medības 2018" laikā. LMS kā lielākā un ietekmīgākā mednieku organizācija Latvijā uzņēmās iniciatīvu šā dokumenta izstrādē. Īpašu paldies par ieguldīto darbu vēlos pateikt LMS valdes locekļiem Ērikam Ozolam un Mārtiņam Līdumam, kā arī Artūram Surmovičam. Gatavojot šo dokumentu, mēs ne tikai ņēmām vērā citu valstu pieredzi, bet arī rūpīgi izvērtējām šā brīža situāciju un medību specifiku Latvijā. Ētikas kodeksa projekts tika izsūtīts LMS biedriem, un darba grupa iespēju robežās ņēma vērā iesūtītos priekšlikumus. Brīdī, kad šis MMD žurnāla numurs būs sasniedzis lasītājus, mednieku ētikas kodeksu būs apstiprinājusi LMS valde.

Lasīt tālāk ...

 Huberts – arī Rīgā!

Novembra pirmajā dienā, Vakareiropas mednieku patrona Sv. Huberta dienas pašā priekšvakarā MMD bija tas gods piedalīties latviešiem, šķiet, krietni nozīmīgāka Huberta sumināšanā. Īsi un konkrēti – šajā dienā tika atklāts jauns SIA "GMB" medniekpreču veikals. Beidzot – Rīgā, un veikala "vārds", protams, ir tāds pats kā tā vecākajiem brāļiem Jēkabpilī un Saldū – "Huberts".

Apsveicam saimniekus – Binātu ģimeni – ar ilgi loloto galvaspilsētas iekarošanu!

Lasīt tālāk ...

 Dārzu ragu raža 2018

MMD lasītāji zina, ka, žurnāls regulāri sniedz ieskatu pasākumā, kas reizi gadā risinās Mores "Saulstaros" un ko rīko Latvijas Bioloģisko lauksaimnieku un savvaļas dzīvnieku audzētāju asociācija (BLSDAA). Sarunvalodā šo sarīkojumu nereti dēvē vienkārši par briežaudzētāju saietu, kurā nozares pārstāvji no Latvijas un citām Eiropas valstīm izvērtē savu briežu dārzu ražu. Mērķis – noskaidrot tos brieždārzniekus, kam aizvadītajā gadā audzēšana veikusies viskvalitatīvāk.

Šogad ragu mērīšana Morē notika no 23. līdz 26. jūlijam. Piedāvājam ielūkoties rezultātos.

Lasīt tālāk ...

 Kā vienoties par selekciju?

MMD 2018. gada 5. numurā rakstā "Kā briežus (un aļņus, un cūkas, un stirnas arī ) medī Saldus pusē" publicēts savdabīgs konspekts, kas atklāj pamatprincipus, ko apņemas ievērot par selektīvajām medībām vienojušies medību klubi - nu jau visā latvijā zināmā Saldus un Brocēnu mednieku klubu apvienība. Savukārt majaslapā, kā žurnālā solīts, publicējam pilnu līguma paraugversijau – kopēšanai un īstenošanai jūsu pusē.

Lasīt tālāk ...

 Gada balva medniecībā 2018. NOLIKUMS

1. Gada balva medniecībā (turpmāk – Balva) ir ikgadēja augstākā atzinība par nozīmīgu ieguldījumu medību saimniecības attīstībā un medību popularizēšanā Latvijas vai vietējā mērogā.

2. Balvas iniciatori un pasniegšanas organizatori ir Latvijas Mednieku savienība (turpmāk – LMS) un žurnāls "Medības. Makšķerēšana. Daba" (turpmāk – MMD).

3. Balvu piešķir šādās nominācijās:

3.1. par mūža ieguldījumu medniecībā. Apbalvošanai par mūža ieguldījumu medniecībā var izvirzīt personas par ilggadējunozīmīgu ieguldījumu medību saimniecības attīstībā, tradīciju veidošanā un kopšanā, mednieku izglītošanā, medniecības popularizēšanā un citām ar medībām saistītām aktivitātēm, kas ir bijušas nozīmīgas un atstājušas ietekmi valsts vai reģionālā mērogā;

Lasīt tālāk ...

 Plāns mežirbei

Viesturs Ķerus: "Pērnā gada nogalē vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs apstiprināja mežirbes sugas aizsardzības plānu 2017.–2026. gadam*. Lai gan apdraudēta, mežirbe joprojām Latvijā ir medījama putnu suga, tāpēc domāju, ka arī MMD lasītājiem būs interesanti ieskatīties šajā dokumentā un uzzināt, kas apdraud mežirbi un ko varam darīt sugas saglabāšanai."

Lasīt tālāk ...

Pieraksties jaunumiem