Reklāma žurnālā

♦ MMD ir vienmēr atvērts plašai un abpusēji IZDEVĪGAI sadarbībai ar reklāmdevējiem.

♦ Žurnāls ir pateicīga un mērķtiecīga PLATFORMA, kurā reklamēt jūsu piedāvātās preces un pakalpojumus.

♦ MMD lasa gan mednieki, dabas draugi un makšķernieki, gan arī viņu ģimenes locekļi, tādēļ reklāma MMD lappusēs sasniegs VISPLAŠĀKO – gan vīriešu un sieviešu, gan pieaugušo, pusaudžu un bērnu – AUDITORIJU.

♦ MMD lasa ne tikai persona, kura žurnālu iegādājusies - mūsu ilggadējā pieredze ļauj apgalvot, ka KATRU ŽURNĀLA EKSEMPLĀRU izlasa vidēji 2-5 personas, kas ievērojami paplašina žurnālā ievietotās reklāmas auditoriju. Zināma arī šāda prakse – pēc žurnāla izlasīšanas ģimenē tas nonāk mednieku kluba rīcībā, kur kļūst par medniekmājas bibliotēkas pastāvīgu sastāvdaļu.

♦ Pieredze rāda, ka žurnālā ievietotā reklāma darbojas ILGLAICĪGI - nereti ir gadījumi, kad labu laiku pēc informācijas publicēšanas MMD lappusēs, redakciju sasniedz lasītāju jautājumi, kuros tiek lūgts sniegt atkārtotu informāciju par to vai citu pakalpojumu, kas savulaik aprakstīts MMD lappusēs. Redakcijas darbinieki nevilcinās šo informāciju atkal atrast un nodot interesentiem.

♦ Daudzi lasītāji žurnālu krāj un iesien glabāšanai mājas bibliotēkā. Arī šis apstāklis veicina reklāmas ILGLAICĪBU.

 Žurnālā varat ievietot...

♦ VIZUĀLO REKLĀMU. Reklāmas laukumu CENAS atradīsit ŠEIT. Ziniet – vienmēr iespējamas elastīgas vienošanās!

♦ REKLĀMRAKSTUS. Cena - atkarībā no apjoma un raksta sagatavošanas nosacījumiem. RAKSTIET vai zvaniet mums!

♦ REKLĀMAS IELIKTŅUS. Cena - atkarībā no apjoma. RAKSTIIET vai zvaniet mums!

♦ Iespējamas arī jebkādas iepriekš minēto reklāmas veidu kombinācijas. RAKSTIET vai zvaniet mums!

♦ Jebkādus jautājumus par reklāmu žurnālā MMD varat uzdot, zvanot pa tālruni 29405691 (Kaspars) vai rakstot uz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

Pieraksties jaunumiem