Sludinajumu iesniegšanas nosacījumi

MMD saviem lasītājiem piedāvā
BEZMAKSAS privātsludinājumu ievietošanas iespējas žurnālā
BEZMAKSAS apsveikumu ievietošanas iespējas žurnālā

Jūs to varat izdarīt

  • Ar šīs mājaslapas palīdzību, nospiežot "pogu" – "Ievietot sludinājumu / apsveikumu" – un aizpildot visas nepieciešamās ailes.
  • Ja sūtījumam vēlaties pievienot digitālās fotogrāfijas vai teksta dokumentus, izmantojiet pogu "Pievienot failu". Ja vēlaties, lai fotogrāfijas tiek publicētas žurnālā, nesamaziniet tās (vēlamā izšķirtspēja – 300 dpi vai 100% jeb maksimālā iespējamā kvalitāte)!
  • Protams, sludinājumu mums varat nosūtīt arī tradicionālajā veidā – izgriežot žurnāla 48. lpp. atrodamo privātsludinājuma / apsveikuma veidlapu un nosūtot to redakcijai. Adrese: MMD, Hospitāļu iela 36-28, Rīga, LV-1013.

Sludinājumu un apsveikumu ievietošanas termiņi

Ja sludinājumu vai apsveikumu būsit nosūtījuši līdz kārtējā mēneša 18. datumam, tas tiks ievietots nākamā mēneša sākumā iznākošajā žurnāla numurā.
Ja sludinājumu vai apsveikumu būsit nosūtījuši pēc kārtējā mēneša 20. datuma, tas tiks ievietots aiznākamā mēneša sākumā iznākošajā žurnāla numurā.

MMD neievieto:

  • anonīmus privātsludinājumus;
  • suņu pārdošanas privātsludinājumus, kuros nav norādīta dzīvnieka ciltsrakstu izdevējiestāde;
  • privātsludinājumus, kuru tekstā saskatāmas uzņēmējdarbības vai preču reklāmas pazīmes (ja vēlaties ievietot sludinājumu, kas reklamē uzņēmējdarbību vai preces, vai arī papildināt sludinājumu fotogrāfiju, tas izdarāms par samaksu. Tālrunis informācijai: 67376071 vai 28819974, vai 29405691);
  • privātsludinājumus, kuru saturs neatbilst Latvijas likumdošanā noteiktajām normām.
Ievietot sludinājumu / apsveikumu!

Pieraksties jaunumiem