Ko darīt, ja daba mainās?

Autors: Dr.biol. Daina Roze

Raksts šajā lpp. publicēts 2017. gada 15. septembrī, savukārt žurnālā MMD – 2017. gada 5. (septembris/oktobris) numurā, kas iznāk 16. septembrī. Materiāli tapuši ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.

Šis stāsts turpinās iepriekšējā MMD numurā publicēto rakstu par izmaiņām Latvijas dabā. Svešzemju augu sugu iemājošanu Latvijas dabā veicinājusi gan cilvēka saimnieciskā darbība, gan svešzemju sugu pielāgošanās vides apstākļiem. Nenoliedzama ietekme ir arī klimata izmaiņām. Pārmaiņas dabā notiek – ir mūždien notikušas! – arī bez cilvēka tiešas līdzdalības. Savukārt cilvēks uz tām mēdz reaģēt dažādi, nereti – bez izpētes steigšus metoties "glābt" to, kas, viņaprāt, glābjams, un šādi, iespējams, negribēdams nodara ļaunu trauslākajām augu sugām, kuras ierindotas saudzējamo sarakstā. Kā tas notiek? Mēģināšu to parādīt ar likumu Latvijā aizsargājamas augu sugas dižās aslapes palīdzību.

Raksts pieejams ŠEIT.

Pieraksties jaunumiem