Redaktora sleja – februāris, 2014

  Brālīši dvīnīši. Sākums

Viens no MMD solījumiem tev, lasītāj, – rūpīgi sekot un iespēju robežās analizēt visu, kas jauns likumu druvā. Tieši tādēļ nu jau otro numuru pēc kārtas arī Redaktora slejas vietu atvēlu jaunumiem likumvidē.

Laikposmā starp iepriekšējā un šā MMD numura sagatavošanu “ienākušies” (tiešām, gluži kā dvīnīši pasaulē izsprukuši) divi jaunumi medību likuma jauno redakciju papildinošo normatīvo aktu druvā:

* MK noteikumi Nr. 1482 – “Medības reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumu radīto zaudējumu un nelikumīgi iegūtās medību produkcijas vērtības atlīdzināšanas noteikumi”;

*  MK noteikumi Nr. 1483 – “Savvaļā dzīvojošo medījamo dzīvnieku piebarošanas noteikumi”.

 Tiem tad arī pievērsīšos. Rindas kārtībā. Vispirms šeit, pēc tam – 10., 11. un 12. lappusē.

 Pirmais dvīnis. Pārkāpumu un zaudējumu atlīdzināšanas noteikumi

Uzmetot paviršu skatienu šim jaunajam likumvides aktam, varētu šķist – nu, nav nekā jauna šai pasaulē! Sak, tie paši vecie vēži, tikai citā kulītē pārpakoti. Par to kulīti, protams, paldies, jo jaunais MK noteikumu nosaukums (skat. augstāk) iegaumējams daudz vieglāk nekā iepriekšējais milzumgarais un klamburīgais, no vairāk nekā 30 vārdiem veidotais. Skaidrības labad atgādinu – tie vecie noteikumi bija Nr. 111, un šo skaitli tagad aizmirstam. Der atcerēties jauno – Nr. 1482.

Tiktāl – par “paviršu skatienu”. Palūkojoties uzmanīgāk, atrodamas dažas, turklāt visai būtiskas atšķirības.

Taču vispirms – tiem lasītājiem, kas, šo lasot, nav vēl sadabūjuši rokā pašus MK noteikumus, – īsi paskaidrošu, par ko “runā” šis normatīvais akts. Visīsāk un visprecīzāk manā vietā “norunās” noteikumu Nr. 1482 pirmais punkts: “Noteikumi nosaka kārtību, kādā atlīdzināmi zaudējumi, ko fiziskās vai juridiskās personas nodarījušas, pārkāpjot medību jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, un to apmēru, kā arī nelikumīgi iegūtās medību produkcijas vērtības atlīdzināšanas kārtību un apmēru.” Tātad – šie ir tie noteikumi, pēc kuriem tiek aprēķinātas tās naudiņas, no kurām līdzās administratīvajam sodam vai Krimināllikumā paredzētajam sodam jāšķiras malumedībās (ar guvumu) pieķertajiem nelaimes putniem.

Bet nu – par to, kādas tad ir iepriekšminētās “visai būtiskās” atšķirības, salīdzinot ar iepriekšējiem MK noteikumiem...

Pirmais dvīnis. Pirmais jaunums

Jaunajos noteikumos “iezagušies” daži vārdi, kas būtiski paplašina attiecīgā punkta darbības jomu. Salīdzināsim, izceļot atšķirīgo:

agrāk noteikumu 3. punkts skanēja šādi: Nelikumīgi nomedījot alni, staltbriedi, mežacūku, stirnu, medni vai rubeni, nelikumīgi iegūtās medību produkcijas vērtība atlīdzināma valstij.”

tagad noteikumu Nr. 1482 3. punkts skan šādi: “3. Nelikumīgi iegūstot – nomedījot vai piesavinoties – alni, staltbriedi, mežacūku, stirnu, medni, rubeni vai bebru, nelikumīgi iegūtās medību produkcijas vērtība atlīdzināma valstij.”

Ko nozīmē treknrakstā izceltās pārmaiņas? Acīmredzot to, ka tagad par nelikumīgi iegūtu plus “apmaksājamu” skaitās arī tāds kustonis, kura iegūšanas cēlonis NAV medības.

Ko tas nozīmē? Laikam jau nav šaubu, ka visizplatītākais šādas “iegūšanas” gadījums varētu būt auto notriekta vai apdauzīta kustoņa savākšana. Šo MMD pieņēmumu apstiprina arī Valsts meža dienesta Medību daļas vadītājs Valters Lūsis. Tātad še uzsvērt, ka kopš šo noteikumu stāšanās spēkā – dies’ pas’ (administratīvā soda paskatā) arī tiem bāleliņiem, kas, būdami riktīgi saimnieciski, izdomās auto nejauši notriektu vai citādi galu dabūjušu alni, staltbriedi, mežacūku, stirnu, medni, rubeni vai bebru pa kluso stūķēt bagāžniekā un vest uz mājām nolūkā to pārvērst vai nu karbonādēs vai izbāzenī, vai kā citādi izmantot!

Tagad tā nudien vairs nedrīkst. Tagad par to var dabūt pa biksēm. Un tādēļ tagad (tā teikt – lai tālāk no grēka...) visdrošāk rīkoties mats matā kā Medību noteikumos paredzēts – par līķi ziņot attiecīgajām iestādēm (sīkāk neatšifrēšu, jo topošajos MN arī šai ziņā var būt izmaiņas) un ļaut, lai tālāk rīkojas tās. Vai arī – “nepamanīt” un atstāt lopiņu dabiskajā virtuvē: apēšanai sīkzvēriņiem, putniem, kukaiņiem un baktērijām. (Ja kāds še MMD izdomās pārmest kūdīšanu uz likumu neievērošanu, es atbildēšu ar jautājumu – vai šādu arī patlaban sastopamu rīcību neveicina baumas par notriekto kustoņu oficiālā pēcnāves ceļa turpinājumu – uz “attiecīgo iestāžu” galda?...) Acīmredzot – drošības un skaidrības dēļ, par šo punktu runājot, vēl jāuzsver, ka, salīdzinot ar iepriekšējo versiju, “atlīdzināmo dzīvnieku” sarakstu papildinājis bebrs.

Didzis Pakalns

Turpinājums – 10. lpp.

Pieraksties jaunumiem