Redaktora sleja – marts / aprīlis, 2017

 Un atkal par "papīriem"

♦ Vēlreiz īsumā. Latvijas Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki veic monitoringu – pastāvīgi, izmantojot dažādas metodes, uzpasē, vai mūsu valstī nenotiek nelikumīgas darbības ar pasaules un Eiropas mērogā aizsargājamiem dzīvniekiem, tai skaitā ar šo dzīvnieku "sastāvdaļām": ādām, zobiem, nagiem, galvaskausiem utt. Uzpasējamo kategorijā ietilpstošās sugas mēdz dēvēt par CITES (saīsināts "Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām" apzīmējums) sugām.

Medniekiem šis monitorings ir saistošs tādēļ, ka mūsu zemē legāli iespējams medīt un nomedīt divas šai uzmanības lokā ietilpstošas sugas: lūsi un vilku. Un – var šķist paradoksāli, taču nelikumīga darbība ir arī legālas medību trofejas tirgošana, ja attiecīgā lūša vai vilka ādas, galvaskausa vai pat tikai naga vai ilkņa pārdevējs (dāvinātājs, demonstrētājs utt.) nevar uzrādīt īpašu valsts izsniegtu apliecinājumu.

Šāds apliecinājums Latvijā un pasaulē ir viens un vienots. Šā apliecinājuma "vārds" – CITES sertifikāts...

 ♦ Citāts, MMD 2016. gada jūlijs:

"Lai medniekiem atvieglotu dzīvi, (..) Valsts meža dienestā, ziņojot par nomedītu lūsi vai vilku, uzreiz var saņemt arī CITES sertifikāta pieteikumu, ko atliek aizpildīt un kopā ar medību talonu nosūtīt Dabas aizsardzības pārvaldei. Pārvalde, tiklīdz pieteikums būs saņemts, jums bez maksas izsniegs Eiropas Kopienas CITES sertifikātu konkrētajai ādai vai izbāznim."

♦ Fakti 1. 2016./2017. gada medību sezonā:

  •             – līdz 01.03.2017. Latvijā nomedīto lūšu skaits – 111;
  •             – līdz 20.02.2017. DAP izsniegusi CITES sertifikātu 3 lūša trofejām;
  •             – līdz 01.03.2017. Latvijā nomedīto vilku skaits – 261;
  •             – līdz 20.02.2017. DAP izsniegusi CITES sertifikātu 4 vilka trofejām.

Citāti, MMD 2017. gada janvāris.

Jautājums: "Vai (..) informācijas pietiek? Vai Latvijā mednieki labi zina, ko un kā darīt, kādus papīrus gādāt, lai mūsu zemē legāli gūtu vilka vai lūša trofeju dēļ netīšām neiekultos lielās nepatikšanās?"

Atbilde, mednieki: "Nē, diemžēl nezina gan, tā ir tāda pelēka zona, kur ir viegli kaut ko pārkāpt. (..) Pat ļoti likumpaklausīgam medniekam negribot var gadīties smagi paklupt."

Atbilde, DAP: "Šī prasība nav nekāds jaunums. Jau pirms gadiem septiņiem (..) Valsts meža dienesta dokumentos [parādījās] nosacījums, ka pēc lūša vai vilka nomedīšanas mednieks uzreiz var pieteikties saņemt CITES sertifikātu. Viss vienkārši – mednieks nomedī, aizpilda pieteikuma formu, un mēs viņam bez maksas izsniedzam CITES sertifikātu."

♦ Fakti 2. No 2011./2012. gada medību sezonas sākuma līdz šim brīdim (01.03.2017.) Latvijā nomedīti:

  •             – 844 lūši; DAP izsniegusi CITES sertifikātus 50 trofejām;
  •             – 1543 vilki; DAP izsniegusi CITES sertifikātus 49 trofejām.

Maz. ļoti maz. Tā vien šķiet, ka labi iecerētais mehānisms buksē.

Kāpēc? Ko domā Tu, lasītāj? Kāda ir Tava pieredze?

Vai esi mēģinājis CITES atļauju savam lūsim, savam vilkam saņemt? Vai VMD sniedzis vajadzīgo informāciju? Vai mudinājis sertifikātu saņemt? Vai saziņa ar DAP bijusi labā līmenī? Vai redzi kādus bremzējošus iemeslus?

Tavu viedokli – tālrunī, vēstulēs u.tml. – gaidot,

Didzis Pakalns

Pieraksties jaunumiem