Redaktora sleja – jūnijs, 2014

Nu, tad jau redzēsim...

Dienā, kad šim MMD numuram bija ieplānots doties ceļā uz tipogrāfiju, valdības plānos bija kārtējā Ministru kabineta sēde. Un tai sēdē – arī kāds viens medniekiem ļoti svarīgs jautājums, sēdes darba kārtībā iegrāmatots "zem" numura 1.19.: "Noteikumu projekts "Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām"."

Saite uz šo dokumentu jau labu laiku gozējās MMD mājaslapā – pašā priekšā, pirmajā lapā sadaļā "Valsts redzeslokā / Ministru kabinets". Diemžēl redakcijas rīcībā nav statistikas par to, cik lasītāju uzklikšķinājuši uz šīs saites un ar dokumentu iepazinušies. Taču, tā kā nav bijis nedz rakstisku, nedz telefonisku atsauksmju, atļaujos spriest, ka šo noteikumu izpētīšana nav bijusi jūsu prioritāte. Žēl, protams, jo šis nu reiz ir "papīrs", kas mednieku dzīvi dažviet var ietekmēt pat vairāk nekā joprojām nepieņemtie jaunie Medību noteikumi, ko tik dikti visi gaidām un par kuriem nerimstamies spriest un diskutēt.

Kāpēc?

Te jāpiesauc tā vienīgā reize pēdējo pāris mēnešu laikā, kad "postījumu komisiju" vārds MMD klātbūtnē izskanēja plašākā mednieku kompānijā. Tas notika MMD un LMS rīkotās diskusijas "Medniecība Latvijā – gribēta vai pieciesta?" noslēgumā. Toreiz mednieks Edgars Mikāls no m/k "Bebri" Kokneses pusē privātā sarunā ar šo rindu autoru atzinās – viņam esot patiesi bail, ka šī savulaik viņu pašu, koknesiešu, dzemdinātā un bez jebkādiem MK noteikumiem īstenotā lieliskā ideja par mednieku, lauksaimnieku, mežsaimnieku brīvprātīgu sēšanos pie sarunu galda pašvaldības paspārnē, lai kopīgi risinātu postījumu problēmu... Nevaru precīzi citēt Edgara toreiz teikto, taču doma bija šāda  – viņaprāt, "komisiju džins", koknesiešu savulaik no pudeles izlaists, līdz ar topošajiem MK noteikumiem pārvērties Frankenšteina monstrā, kas vēršas pret saviem radītājiem...

Vai tā tiešām ir?

MK sēdē izskatāmo noteikumu projekts ļauj domāt – bažas var būt pamatotas.

Galvenokārt tas ir tādēļ, ka šā dokumenta radītāji, šķiet, nav ņēmuši vērā sākotnējo ieceres būtību – radīt pašdarbīgu mehānismu konfliktu risināšanai. Diemžēl MK noteikumu projektā palikušas vairs tikai kripatas no tās "vietējās diplomātijas", par ko sajūsminājāmies jau piesauktās pirmās "postījumu komisijas" gadījumā, kad Kokneses pusē visi iesaistītie brīvprātīgi sēdās pie apaļā galda, visi kopā meklēja kompromisus un visi kopā arī lēma par nepieciešamo rīcību postījumu samazināšanai.

Projektā izklāstītie "medību koordinācijas komisiju" izveides principi šādu absolūti demokrātisku spriešanas un lemšanas iespēju vairs neparedz. Lēmēju kompānijā pie labākās gribas vairs nav atrodama vieta nedz "vainīgo" (vietējo medību kolektīvu), nedz arī "cietušo" (vietējo lauksaimnieku vai mežsaimnieku) pārstāvjiem. Jā, paredzēta viņu līdzdalība postījumu apsekošanā un komisijas sēdē, taču pie spriešanas un lemšanas ieinteresētie vairs netiks, to viņu vietā darīs citi. Projekts vēsta, ka lēmējos (t.i., pašā komisijā) "iekļauj pa vienam pārstāvim no attiecīgās pašvaldības, Valsts meža dienesta un Lauku atbalsta dienesta, kā arī pa vienam pilnvarotam pārstāvim no mednieku, lauksaimnieku un meža īpašnieku apvienības, kurā komisijas izveidošanas brīdi ir vairāk nekā 200 biedru."

Tūdaļ paredzu iebildumus, no kuriem spēcīgākais varētu būt, piemēram, tāds, ka lēmēju nodalīšana ļaus komisijām darboties objektīvāk, bezkaislīgāk u.tml.

Jā, iespējams, tā tas arī ir, taču tādā gadījumā MK noteikumiem kopumā nāktos garantēt vienlīdzīgu attieksmi pret visiem šai procesā iesaistītajiem – gan  pret "vainīgajiem", gan arī pret "cietušajiem". Un te nu atkal jāteic – bažas par šādas vienlīdzības esamību jaunajos noteikumos ir pamatotas.

Piemēram, noteikumu projektā ir paredzēta iespēja, ka komisija, lai izvērtētu postījumus un lemtu par "mēriem", ir tiesīga aicināt palīgā dažādus ekspertus. Itkā jau uzteicami, taču... Iepazīstoties ar ekspertu pieaicināšanas nosacījumiem, kļūst skaidrs, ka šāds "bonuss" paredzēts tikai "cietušajai" pusei, tas ir, postījumu "upurim", turklāt – pieaicināto ekspertu darbu apmaksā neviens cits kā pats "upuris"... Šķiet, ar šādu izkārtojumu pietiek, lai runām par objektivitāti un līdztiesību līdzi neizbēgami nāktu arī šaubu ēna...

Tāpat noteikumu projektā var ar uguni meklēt, bet tā arī neatrast normas, kas kaut nedaudz aprakstītu, kādi ir tie minimāli nepieciešamie sējumu, stādījumu utt. aizsardzības pasākumi, kas jāveic īpašniekam, lai viņš varētu atļauties sākt prātot par postījumu novēršanas komisijas iedarbināšanu. Tādu nav! Un tādēļ var spriest, ka laikam jau par pietiekamu var tikt uzskatīta arī saimnieka vienreizēja pačurāšana mežmalā pie tupeņu lauka. Vai tā tiešām ir un vai dokumenta radītāji tā arī domājuši?...

Tas pagaidām arī viss. Ceru, ka ar šīm rindām būs izdevies radīt tevī, lasītāj, interesi ar šiem MK noteikumiem iepazīties pamatīgi un detalizēti. Jo, ja ministriem valdības sēdē 26. maijā iebildumu nebūs, laikā, kad Tu pētīsi šīs rindas, jaunie noteikumi būs jau stājušies spēkā un tos klāsies ievērot. Un tad jau redzēsim...

Didzis Pakalns

 

Pieraksties jaunumiem