Redaktora sleja – aprīlis, 2014

 Jauna lieta. Sākums

Pateicoties Latvijas Medību saimniecības fonda (LMSAF) atbalstam, šajā žurnāla numurā tiek dots starts publikāciju seriālam, kura būtību pilnībā izsaka Medībfonda atbalstītā MMD projekta nosaukums – "Izglītojošu materiālu tulkošana no ārzemju medību preses izdevumiem un to publicēšana MMD".

Šai reizē – savdabīga ieskriešanās. Ar divām galvenajām satura līnijām. Sākumā – šeit, redaktora slejā – pastāstīšu, kādi būs pārpublicējumu izvēles principi un kādus konkrētus pamatvirzienus šai izvēlē centīsimies ieturēt, bet turpinājumā – šā numura 32. un 33. lappusē – piedāvāsim jau pirmā tulkotā "izglītojošā materiāla" tēzēs balstītu ieskatu valstī, ar kuru visā projekta īstenošanas gaitā acīmredzot saskarsimies visbiežāk.

Vispirms pamatjautājums – kādu rakstu tulkošanai ir lietderīgi tērēt Medību fonda piešķirtos līdzekļus? Vai tie varētu būt dižu medību piedzīvojumu un ceļojumu apraksti? Diez vai. Par spīti tādu iespējamajai pievilcībai tavās, lasītāj, acīs, šāda satura informācijai nav pietiekamas izglītojošas slodzes, kādu esam solījuši savā "tulkošanas projektā". Tieši šāda paša iemesla dēļ tulkošanai un publicēšanai neizvēlēsimies arī lielāko un dižāko trofeju gūšanas aprakstus, medību stāstus, smukbildes ar paplašinātiem parakstiem u.tml. Mūsu mērķis, kā jau teikts, –izvēlēties tādu informāciju, kādas Latvijā medniecībai pagaidām pietrūkst.

♦ Pirmkārt, latviešu valodā nav pieejama medniekiem paredzēta mūsdienīga uz zinātniskiem pētījumiem balstīta informācija par vairākām (var pat teikt – vairumu) medījamo dzīvnieku sugām.

♦ Otrkārt, latviešu valodā nav pieejama medību saimniecībai noderīga mūsdienīga informācija par šobrīd ļoti aktuālu tēmu – medījamo dzīvnieku piebarošanu. Pārlūkojot pēdējā laika publikācijas par piebarošanas jautājumiem, ir acīmredzams, ka tās lielākoties tendētas nevis uz modernas piebarošanas būtību – medījamo dzīvnieku populāciju uzlabošanu, postījumu mazināšanu utt., bet gan lielākoties uz formu – kur un ar ko? –, kas savukārt ir tikai atbilde uz pēdējā laikā uzblīdušo konfliktu starp medniekiem un lauku un mežu īpašniekiem. Barotavu atrašanās vietu reglamentācija ar MK noteikumu un "Latvijas valsts mežu" iniciatīvu palīdzību ir tikai pussolis vēlamajā virzienā. Soļa otra puse (KĀ piebarot 21. gadsimtā, KĀPĒC piebarot 21. gadsimtā un arī, piemēram, – vai moderna piebarošana var arī palīdzēt samazināt postījumus?) pagaidām vēl nav publiski sperta. Jā, šur tur mednieku forumos dzirdamas balsis, ka atsevišķu mednieku rīcībā ir materiāli par jaunākajām piebarošanas metodēm, kas var arī palīdzēt novērst postījumus, "un mēs tos mēģinām arī pārtulkot latviešu valodā", taču...

...taču efektīvam tālākceļam šlagbomis priekšā. Var jau tulkot un tulkojumu nodot no rokas rokā, tā teikt, savai zināšanai, bet plašai publikai domātas publikācijas nav iespējamas. Autortiesību dēļ.

Te īstā vieta MMD un Medībfonda atbalstam. Jau pērn žurnāla rīcībā bija vairāku ārzemju brāļizdevumu (piemēram, čehu un igauņu) atļauja izmantot viņu publikācijas MMD lappusēs – tulkot, apkopot, pārstāstīt. Pietrūka viena – līdzekļu tulkošanai, kas ir dārgāka, ja jātulko no pasaulē mazāk populārām valodām. Nu, pateicoties LMSAF, līdzekļi atradušies.

Nākamais jautājums – kādēļ izvēlējāmies "mazāk populāras valodas"? Pirmkārt un galvenokārt – publikāciju meklējumos lūkojāmies uz zemēm, kas ne tikai dabas un vides apstākļu, bet arī medību saimniecības mērogu un arī turības ziņā ir samērojamas ar Latviju. Otrkārt – ar "mazajās" valodās un zemēs iznākošiem žurnāliem ir daudz vieglāk vienoties par sadarbību, kas nebalstās uz vēlmi iekasēt baigo piķi par pārpublikācijām. Un, treškārt, MMD pieņem, ka Latvijas mednieksabiedrība ir pietiekami izglītota, lai zināšanas no izplatītākajām valodām – angļu, krievu, vācu – spētu paņemt (un ņem) arī bez MMD starpniecības.

Tādēļ arī pašā seriāla sākumā piedāvājam ieskatu vienā no "mazajām" zemēm – Čehijā un šajā zemē iznākošā vecākā medībžurnāla "Myslivost" lappusēs.

Ceru, ka būs interesanti. Lasiet šā MMD numura 32. lappusē...

Didzis Pakalns

Pieraksties jaunumiem