Pa MMD lappusēs publicētā pēdām:

"Stirnu buku medības ar pievilināšanu riesta laikā "

Autors: Ērihs Mareks  Publikācija: MMD, 2009. gada aprīlis (04/2009)

Šo rakstu publicējam, lai sniegtu papildu informāciju tiem lasītājiem, kuri MMD 2013. gada 07. numurā ieinteresējušies par rakstu "Viņš runāja ar zvēriem, putniem un zivīm"

Ievada vietā: iepazīstinot ar Meistaru

Ilgāku laiku interesējoties par stirnu āžu pievilināšanu ar kazas pīkstienu riesta laikā, par dažādiem pīkstuļiem un "pareizā" pīkstiena atrašanas metodēm, tiku dzirdējis par vācu mednieku īpašu meistarību šai lietā un viņu pašu darinātajiem mānekļiem. Savukārt šogad, apmeklējot medību aprīkojuma lielizstādi Vācijas pilsētā Dortmundē, laimējās vienu no šiem vīriem sastapt un iegādāties gan viņa no buka raga darināto mānekli, gan ļoti noderīgu DVD un rakstisku padomu krājumu par šo medību veidu.

Ērihs Mareks (Erich Marek) neapšaubāmi ir īpašs meistars buku pievilināšanā, kurš ne tikai medī pats, bet arī aktīvi dalās savā pieredzē un uzstājas semināros medniekiem dažādās Eiropas zemēs; pirms dažiem gadiem viņš mācījis arī mūsu medību kolēģus Lietuvā.

Attēlā: Ērihs Mareks.

Ē. Mareks dzimis 1936. gadā Bomervaldē mazā mednieku namiņā un bērnību pavadījis kā ganuzēns. Līdz ar to viņam jau kopš agrīnas jaunības nodibinājusies cieša saikne ar dabu un radusies interese par to. Jaunībā Ērihs sācis nodarboties ar dabas fotografēšanu, un šai nodarbē palīdzējusi bērnībā iegūtā pieredze un zināšanas par dzīvnieku uzvedību. Vēlāk pievērsies arī medībām un, gadiem ritot, sācis nodot savu lielo dabas fotogrāfa un mednieka pieredzi arī citiem interesentiem.

Šeit publicētais Ē. Mareka īpaši MMD rakstītais materiāls īsumā pastāsta par šo interesanto medību veidu un galvenajām niansēm, kas jāņem vērā, mēģinot pievilināt stirnu āzi. Protams, no raksta izlasīšanas vien neviens par meistaru nekļūs un pareizi piesvilpt buku neiemācīsies – kaut vai tāpēc, ka katru pareizo skaņu ar burtiem precīzi neuzrakstīt. Šeit lietojam autora paša minētos skaņu (svilpienu) apzīmējumus. Lai apgūtu katrai situācijai derīgo pievilinājuma svilpienu, meklējiet Mareka "skolu" internetā, iegādājieties "pareizo" svilpi un, ja iespējams, arī DVD ar konkrētu pīkstienu un situāciju aprādīšanu un pamācībām, kā tajās rīkoties, kā arī – uzmanīgi skatieties un klausieties dabā.

Vācu valodas termins Blattjagt, kas ir šā raksta tēma, apzīmē stirnu buku medības riesta laikā, izmantojot to pievilināšanai kazas izdotā pīkstiena atdarināšanu. Vārda burtiskais tulkojums ir "lapu medības", un tas cēlies no tradicionāli Vācijā piekoptās buku pievilināšanas, skaņu atdarināšanai izmantojot skābarža vai kāda cita koka lapu.

Blattjagd – stirnu buku medības ar pievilināšanu riesta laikā

Jau daudzus gadus esmu centies dalīties savā mednieka un dabas fotogrāfa pieredzē ar saviem medību kolēģiem daudzās Eiropas zemēs, vadot seminārus par buku pievilināšanu riesta laikā. Tādēļ pilnīgi droši zinu, ka neesmu vienīgais mednieks, kurš buku medības ar pievilināšanu izceļ kā skaistāko laiku stirnu medībās. Varu arī apgalvot – gandrīz neviens medību veids neprasa tik daudz izmanības kā buku pievilināšana. Pat "vecajiem bukiem" (medniekiem) nākas pārdomāt savu pieredzi un papildināt to ar jaunu piedzīvojumu atziņām.

Sākums – gatavošanās

Viena no svarīgākajām lietām, kas jāzina, – kad, kurā laikā un kā pievilināšana jāveic.

Esmu pilnīgi pārliecināts, ka pievilināšanas medībām ir iepriekš rūpīgi jāsagatavojas. Sagatavošanās sākas jau aprīlī, kad buki vēl tikai sāk tīrīt ragus. Biežāk nekā citkārt šai laikā esmu savā medību iecirknī, lai saprastu, kur ir atsevišķu buku teritorijas. Tās var atpazīt pēc nelieliem kociņiem un krūmiem ar nodriskātu mizu. Lai noteiktu, vai mums darīšana ar jaunu vai vecu buku un vai šeit mīt medījams īpatnis, nepieciešami vizuāli novērojumi. Jāuzsver, ka stirnu medību sezonas sākumā pirms riesta laika un tā sākumā būtu medījami tikai pērnā gada neperspektīvie buciņi, lai ļautu spēcīgajiem bukiem piedalīties riestā. Arī veco buku medīšana jāatliek uz riesta laika beigām.

Ja medību iecirknī ir vairāk nekā trīs mātītes uz vienu buku, tad pievilināšanas medībām ir zemas sekmes, jo buki ir pārslogoti un nereaģē uz mednieka radītajām pievilināšanas skaņām. Tādēļ īpaši svarīga ir arī savlaicīga stirnu kazu medīšana.

Kad zināmas medījamo buku uzturēšanās vietas, mums jāizvēlas saukšanas vietas, jāzina – uz kurieni tos pievilināt. Neliels sēdeklis (slēpnis) uz zemes vai tornītis (līdzīgs tiem, kādus izmanto traucēšanas vai dzinēju medībām) būs sekmīgām medībām ļoti noderīgs.

Pievilināšanas vietu (sēdvietu) nevajadzētu izvēlēties pretī valdošā vēja virzienam attiecībā pret iespējamo buka parādīšanās vietu. Uz šo sēdvietu katrā ziņā būtu jāved kādai takai vai celiņam. Klusa pieiešana vietai, no kuras bukus vilināsiet, ir medību veiksmes atslēga.

♦ Ja, tuvojoties medību vietai, dzirdat atsevišķus, vienmērīgus buka rējienus, tas nozīmē, ka dzīvnieks paziņo par savu klātbūtni un teritoriju. Savukārt rējienu sērija, kas pāriet uz steidzīgiem un aprautiem rējieniem, nozīmē, ka dzīvnieks ir izbiedēts, iespējams, viņš ir jūs pamanījis un šajā dienā uz sekmīgām medībām varat vairs necerēt. Tādā gadījumā vislabāk klusām atstāt medību vietu.

 

Kad pievilināt?

Loģisks nākamais jautājums – kad īsti bukus pievilināt?

Sākšu ar savu pieredzi.

Man ir medību iecirknis, kas atrodas apmēram 400 m augstumā virs jūras līmeņa. Daudzu gadu laikā pierādījies, ka tur buku riesta sākums iestājas laikposmā starp 24. un 28. jūliju. Tomēr jārēķinās, ka šajā laikā (riesta sākumā) riestā piedalās visi buki, tāpēc jābūt īpaši uzmanīgam, lai atšķirtu un novērtētu, kurš dzīvnieks īsti ir medījams. Riesta kulminācija ir aptuveni no 29. jūlija līdz 2. augustam – šajā laikā es ar buku pievilināšanu nodarbojos maz vai vispār nemaz, lai netraucētu riesta un pārošanās norisi.

Pēc 3.–4. augusta pirmā meklēšanās kazām ir garām, bet buki meklē jaunas mātītes. Tad medniekam pienācis īstais laiks buku pievilināšanai. No 3. līdz 10. vai pat 15. augustam ir vislielākās iespējas sekmīgām pievilināšanas medībām.

Iepriekšteiktais var kalpot par medību laika izvēles taktisko modeli. Saprotams, ka riesta laika iestāšanās nav vienlaicīga dažādās ģeogrāfiskās vietās, bet daudzviet caurmērā tas notiek jūlija pirmajās dienās. Tad, kad buki sāk no jauna iezīmēt savas teritorijas, medniekiem pēc stirnāžu atstātajām teritoriālajām zīmēm ir iespēja pārliecināties par viņu klātbūtni medību iecirknī.

 

Kā es pievilinu bukus?

Medniekam, kurš vēlas pievilināt stirnu buku, pilnīgi noteikti jāzina, ko viņš ar savām skaņām vēlas pateikt (kādu ziņu nest), un līdz ar to pašam jāatšķir dažādas stirnu izdotās skaņas.

Pirmā veida pievilināšanas skaņas ir vienkārši pīkstieni. Tā irsavstarpējās saziņas skaņa, ar kuru stirnu kazas paziņo par savu klātbūtni. Šīs skaņas atdarinājums nedrīkst būt pārāk augstā tonī, lai neatdarinātu kazlēna pīkstienu un nepiesauktu kazu. Dažādi mānekļi tradicionāli tiek noskaņoti pārāk augstu, tamdēļ nav šim nolūkam diezko labi piemēroti.

Attēlā: Ēriha Mareka darinātā buku svilpe - izcils darinājums, izcils rezultāts!

Kazas pīkstienu es atkārtoju ar dažu minūšu atstarpi divas līdz trīs reizes. Pēc tam ieturu apmēram desmit minūšu pauzi. Jāpatur prātā, ka dažreiz buks ir klāt tūlīt, ja tas uzturējies turpat tuvumā.

Otrā saucienu sērija: pīkstiens ar aizturētu (aprautu) PIA toni nobeigumā – kaza sauc buku.

Medniekam šajā situācijā ar visu savu mācēšanu un pieejamo mānekļu repertuāru būtu jādemonstrē kaza, kurai buks vēl nav atradies. Es pievilināšanu uzsāku ar iepriekš aprakstītā parastā pīkstiena atdarināšanu, kam pievienoju klāt dažas PIA skaņas.

Ar šīm atšķirīgajām skaņām es vēlos bukam ziņot, ka te ir viena kaza, kura sauc buku. Aprautā PIA skaņa ir dzirdama tikai riesta laikā, un tā ir pamats visai tālākajai pievilināšanai.

Arī šo saucienu es atkārtoju ar īsu 1–3 minūšu starplaiku trīs reizes.

Trešā saucienu sērija – "dzenošais buks".

Pieredzējušiem medniekiem nebūs nekāds jaunums, ka mātīte riesta laikā izdod arī citas skaņas, ne tikai pīkstienus. Ja buks ir kazu noskatījis un pierāda to ar dzenāšanu nelielos lokos, kaza šo darbību parasti pavada, pavisam maigi pīkstot ar noslēgumu PIA tonī; pīkstieni dažkārt mēdz būt skaļāki vai liegāki.

Tātad trešajā saucienu sērijā es imitēju situāciju, kad kāds buks trenkā kazu. Sērija sastāv no divas reizes ar nelielu starplaiku atkārtotiem 8–10 dzenātas kazas pīkstieniem. Tas teritorijas saimniekam (meklētajam bukam) parasti liek mesties skriešus.

Dažkārt var gadīties, ka buks nepamanīts pietuvojies medniekam dažu metru attālumā. Ja tā noticis, nedrīkst kustēties, lai viņu neizbiedētu, bet jāgaida, kamēr buks dosies prom; pēc pāris minūtēm var mēģināt pievilināt to atkal. Pretējā gadījumā – ja tversit pēc ieroča – nekas vairs nesanāks. Buks aizlēks prom ar skaļu briesmu brēcienu un, ja vēlāk mēģināsit viņu pievilināt, atbildēs ar to pašu dusmīgo briesmu signālu. Un, lūdzu, nemēģiniet pievilināt atpakaļ arī bēgošu vai izbiedētu buku! Tādā veidā buks var tikai atklāt mānīšanos, un tas novedīs pie neveiksmes.

♦ Ceturtā saucienu sērija – "eksplozīvais sauciens".

Ar šo saucienu sēriju bukam dod ziņu, ka šeit kāds buks atrodas pie kazas, bet tā buku nelaiž sev klāt. Tiek imitēts kazas eksplozīvais sauciens.

Tas ir kā ļoti skaļš un tālu dzirdams PIA un pīkstiena skaņu apkopojums: "Fie -- ie -- p ------------Fie – ie – p --- Piä---iäää – Piä – Piää !!!"

Pēc eksplozīvā sauciena sērijas atdarināšanas vismaz divdesmit minūtes klusu jāpaliek slēpnī. Mednieka lielākā kļūda ir pāragra pievilināšanas vietas atstāšana. Es pats lielākoties palieku izvēlētajā pievilināšanas vietā apmēram stundu.

Baiļu brēciens še pieminams kā izņēmums starp citām riesta laika stirnu kazu balsīm. Tas ir ļoti skaļš pīkstiens. Jāņem vērā, ka šis sauciens dzirdams tikai riesta laika beigās. Man pašam gadījies to dzirdēt pēc 10.–12. augusta. Šajā laikā, kā likums, lielākā daļa kazu ir aplektas un vairs nelaiž bukus sev klāt. Toties vecie buki riesta laika beigās bieži pamet savas teritorijas pārošanās meklējumos un iekuļas pie svešām kazām, kuras tad ar skaļu baiļu brēcienu metas bēgt.

Tātad baiļu brēciens riesta laika beigās nereti pavada šādas nevēlamas satikšanās. Lietojot baiļu brēcienu buku pievilināšanai, pirms tam nav lietojami pievilināšanas pīkstieni vai PIA saucieni un, ņemot vērā, ka baiļu brēciens ir tālu dzirdams, pēc tā jāgaida vismaz pusstunda vai trīsceturtdaļstunda.

 

Greizsirdība un pacietība

Lietojot eksplozīvo saucienu vai baiļu brēcienu, jūs bukā izraisāt greizsirdību augstākajā pakāpē, savukārt teju katrs no mums zina, ka greizsirdība ir lielāka apmātība nekā mīlestība. Tieši tādēļ pārošanās laika beigās it bieži tieši šādi medniekam izdodas bukus pārsteigt un nomedīt.

Bet šīs īsās pamācības noslēgumā varu vien novēlēt medniekiem Latvijā – pacietīgi trenējieties kazas balss atdarināšanā, atliciniet tam laiku, un itin drīz jūs droši vien tiksiet pie sava pirmā un neaizmirstamā šāda veida medību panākuma. Ticiet, nekas mani kā mednieku neaizrauj vairāk kā šāds buka iznāciens, neatkarīgi no tā, vai tas notiek plašos laukos vai biezā mežā.

Daudz šādu piedzīvojumu ar mednieka sveicienu novēlu arī jums!

Tulkojis Gundars Vāveriņš

 

 

 

Pieraksties jaunumiem