"Anima Libra" lodes un patronu lādēšana (I)

MMD 2016. gada 2. (marts / aprīlis) numurā rakstā "Kronšteins. Optika. Patronas" rakstīts par vītņstobra ieroča piešaušanu, izmantojot pašlādētas patronas. Būtiskākais šajā stāstā ir tas, ka patronās lādētas Latvijas ražotāja "Anima Libra" izgatavotās lodes. Rakstā arī uzsvērts, ka MMD mājslapā pieejami arī iepriekš MMD publicētie raksti, kuros stāstīts par "Anima Libra" centieniem un "filozofiju" savu ložu radīšanas un ražošanas ziņā. Tā arī ir - šeit turpinājumā pieejami MMD 2014. gada jūnija un jūlija numuros (2014/06 un 2014/07-08) publicētie raksti.

 1. raksts - "Apgreidojamies lādēšanai" 

Pašiem pārsteigums, bet izrādās, ka pagājuši jau vairāk nekā pieci gadi, kopš MMD publicēja seriālu par vītņstobra patronu lādēšanu. Kopš tā laika lādēšanai nepieciešamās sastāvdaļas kļuvušas pieejamākas, medību šaušanas sports gājis plašumā, taču vēl aizvien vītņstobra patronu lādēšanu nevar saukt par masveida aizraušanos. Šajā un dažos turpmākajos MMD numuros sadarbībā ar Dmitriju KĻEŠŅINU no pašmāju vītņstobra patronu ražotājfirmas "Anima Libra" atkal centīsimies atbildēt uz jautājumiem – vai un kāpēc, ko un kad, kā un ar ko lādēt…

Vai un kāpēc lādēt pašam?

Tiem vītņu kalibriem, kas pie mums tradicionāli pieskaitāmi pie izplatītākajiem, veikalos iespējams nopirkt dažādu ražotāju patronas ar dažāda veida un svara lodēm. Cenu diapazons – ievērojams, tā amplitūda katra kalibra vītņu patronām var būt pat trīskārša, ieročveikalos var atrast gan lētu un labu patronu, gan dārgu ekstraklases patronu, tātad – katrai gaumei un ierocim piemērotu patronu. Tad jājautā – kādēļ gan noņemties ar lādēšanu pašam?

♦Tādēļ, ka lādējot patronu savam ierocim, darot to pareizi, izmantojot pareizās komponentes (čaula, kapsele, šaujampulveris, lode), jebkurā gadījumā tiks iegūtas konkrētā ieroča individualitātei daudz labāk piemērotas patronas nekā vislabākie veikalā nopērkamie sērijveida ražojumi. Iemesls – vienas markas, pat viena ražotāja un kalibra it kā vienādi ieroči reāli var šaut (un šauj!) ļoti atšķirīgi – tiem katram jāpiemeklē sava optimālā patrona. Lādējot patronas pašam, var iegūt gan ļoti labu medību patronu, gan ļoti precīzu patronu sporta šaušanai; kas nu kuram konkrētajā brīdī nepieciešams – jāpiemeklē vien attiecīgā pulvera deva, optimālā lode utt.

Var mērķtiecīgi iegūt to, kas vajadzīgs, un pēc tam pie šīs konkrētās patronas pieturēties, uzlabojot savus šaušanas rezultātus, nevis ilgstoši un dārgi eksperimentēt ar dažādām pirktajām patronām, līdz beidzot tiek atrasta tā, kas apmierina. Šādas eksperimentēšanas ar sērijveidā ražotajām patronām mīnuss – pēc laika pārdošanā var būt nevis piešautā, bet gan cita patronu sērija – kaut kas tuvu līdzīgs, bet tomēr cits, tādēļ var nākties eksperimentēt atkal. Tas viss, protams, ar nosacījumu, ka šāvējam šie "sīkumi" ir būtiski. Ja turpretim apmierina tas, ko kuru reizi var nopirkt veikalā, jautājums par lādēšanu atkrīt.

Vēl kāds ļoti būtisks aspekts, kāpēc mēģināt pašam salikt kopā patronas komponentes (kas pirmajā brīdī, iespējams, liekas sarežģīti un dārgi), ir tieši cena. Ja salīdzina ar plaši izplatīto kalibru patronu cenām, pašlādētā patrona sanāk apmēram divas reizes lētāka par pirkto, taču retākiem kalibriem un magnumiem – pat līdz piecām reizēm lētāka. Mūsu ierobežotā tirgus apstākļos ļoti populāri ir vien 3–5 kalibri, bet, ja šāvējs lieto kādu samērā jaunu vai tieši pretēji – novecojušu un pie mums retu kalibru, patronu izvēle veikalos var būt ļoti ierobežota vai nekāda un cena attiecīgi – augsta. Tad lādēšana pašam var izrādīties teju vai vienīgā alternatīva. Te gan piebilst, ka pašlādētas patronas cena "uz sitiena" lēta iznāk, rēķinot vien patronas komponentu izmaksas, bet nerēķinot iekārtu izmaksas un savu patērēto laiku. Pasākums nav finansiāli izdevīgs, ja mednieks izšauj vien 10–20 šāvienus gadā. Lētākās pieejamās lādēšanas iekārtas maksā vismaz pāris simtus eiro, tādēļ ieguldījums sāk atmaksāties, ja gadā izšauj simts un vairāk šāvienu. Un, protams, nevar aizmirst jau pieminēto individualizēto patronas kvalitāti. Jebkurā gadījumā atbilde uz jautājumu "Kāpēc cilvēki lādē patronas paši?" ir – viņi iegūst lētāku un labāku patronu tieši savam ierocim.

Aktīvi šāvēji, iegūstot lētāku patronu, treniņos var atļauties izšaut divreiz vairāk šāvienu par to pašu naudu un tātad krietni uzlabot savu meistarību. Tas ir viens no faktoriem, kāpēc cilvēki, kuri nonākuši pie lādēšanas, šauj ievērojami labāk, nekā tie, kuri pērk patronas veikalos. Labāka, lētāka patrona, pie tam uzlādēta tā, kā vienreiz par optimālu konkrētajam ierocim atrasts, ir arī motīvs vairāk trenēties un biežāk šaut. Šaujot ar patronām, kas pielāgotas konkrētam ierocim, cilvēks ir spiests vairāk piedomāt pie savas šaušanas tehnikas pilnveidošanas un kļūdu cēloņus, ja rezultāts nav tāds, kā vēlētos, meklēt sevī nevis patronās…

Cik dārgi un sarežģīti tas ir?

Pats vītņstobra patronas lādēšanas process nav nekas sarežģīts. Kaut kādu laiku, protams, prasa konkrētajam ierocim optimālo patronas parametru atrašana: lodes svars, pulvera deva un marka, čaulas formēšanas parametri, lodes iesēdināšanas dziļums utt. Taču tad, kad tas ir atklāts, tālākais process ir vienkārša mehānika.

Vītņu patronu individuālas lādēšanas pieredze pilnveidojama gadu desmitiem, taču tās pamati apgūstami ātri un pieredzes trūkums lādēšanai nebūt nekaitē. Lādēšanas iekārtas un patronu komponentes tiek ražotas ļoti kvalitatīvas, un informācija, kā to pareizi darīt, pasaulē (un arī Latvijā) ir plaši pieejama un milzīga. Tā brīvi pieejama gan pulvera un ložu ražotāju mājaslapās, gan iegūstama papīra formāta rokasgrāmatās, gan lejupielādējama elektroniskā veidā.

Tai pašā laikā vītņstobra patronu lādēšana Latvijā vēl ir pārāk mazattīstīta, lai veikalos būtu izdevīgi uz vietas turēt ļoti daudz dažādu kalibru komponenšu šai nodarbei. Kādam šāvējam nepieciešama konkrēta matrica kādam retākam kalibram, citam – tikai vienkāršākais sākuma komplekts. Ņemot vērā mūsu mednieku konsekvenci kalibru izvēlē (medību kolektīvos vēl aizvien dominē .308 Win. un .30–06 kalibra lietotāji), izdevīgi varētu būt kooperēties un lādēšanas aparātiem naudiņu samest. Tā – izmantojot kopīgu presi, matricas, svarus un dozatorus – katrs varētu uzlādēt savam konkrētajam, piemēram, trīssimt astotā kalibra ierocim pielāgotu patronu. Turklāt, sadalot sākotnējo ieguldījumu, piemēram, uz 10 kolektīva biedriem, iespējams iegādāties jau daudz labāku iekārtu, kura kaut arī sākotnēji šķietami maksā dārgāk, taču turpmāk nodrošina iespēju ātri un bez īpašas piepūles ražot katram lietotājam pielāgotas patronas. Respektīvi, ja šāda dārgāka iekārta maksā nosacīti 1000 EUR, katrs no medniekiem, ieguldot simtiņu, iegūst iespēju izmantot medībās vai sportā lētāku un kvalitatīvāku patronu nekā veikalos pieejamās. Ja kādam ir nepieciešamas specifika kalibra patronas, viņš relatīvi lēti var iegādāties tikai sev nepieciešamo matricu, bet izmantot kopējo lādēšanas iekārtu.

Vienam lietotājam, ja viņš izvēlas iegādāties lētāko lādēšanas komplektu, jārēķinās ar lielāku roku darba patēriņu, taču galarezultāts vienalga būs konkrētajam ierocim labāka un piemērotāka patrona. Ja šaušanai "pieiet" nopietnāk, arī katrs "individuālis", protams, var iegādāties dārgāku aparātu, kas ar mazāku darba patēriņu ļaus uzlādēt lielāku skaitu precīzu patronu. Dārgāko iekārtu priekšrocības ir šādas: mazākas pielaides detaļām, iespēja precīzāk dozēt pulveri, precīzāk iegūt vienmēr vienu un to pašu patronas garumu, lodes iesēdināšanas dziļumu utt. Visi šie faktori, protams, summējas šaušanas precizitātē.

Nepieciešamās iekārtas un to sastāvdaļas

Reāli vītņstobra patronu uzlādēt ir vienkāršāk nekā gludstobra patronu.

♦ Galvenās vītņu stobru patronu lādēšanai nepieciešamās sastāvdaļas ir prese, matricas, pulvera dozators, bīdmērs un svari.

Prese var būt ar vienu vai vairākām ligzdām. Vienreiz uzstādot daudzligzdu presi ar iepriekš zināmiem parametriem katram lietotājam vai kalibram, pēc tam atliek tikai izvēlēties, kuru patronu šodien vajag lādēt, un tālāk darboties jau tīri mehāniski, galvu nelauzot un neko nepārregulējot. Presē tiek ievietotas katram kalibram specifiskās matricas. Katram kalibram tādas vajadzīgas divas. Viena formē iepriekš lietoto čaulu, kas šāviena rezultātā ir izpletusies un izstiepusies, un izspiež ārā veco kapseli. Otra matrica kalpo lodes iesēdināšanai čaulā noteiktā dziļumā un tās nofiksēšanai.

Pulveri vispirms sver ar elektroniskajiem svariem un tad šo lielumu iestata dozatorā. Tālāk dozators nodrošina nepieciešamās pulvera devas iepildīšanu čaulītē.

Vecā čaula formēta sākotnējā izmērā, kapsele nomainīta, pulveris iepildīts, lode iesēdināta un nofiksēta – patrona gatava. Kontrolei izmantojams bīdmērs, lai ik pa brīdim pārbaudītu, cik gara ir formētā čaula un gatavā patrona. Tas ir ļoti svarīgi, lai ražotu patronas, kuras precīzi atbilst jūsu ieroča īpatnībām. Protams, tad, kad iekārta jau ir vajadzīgajai patronai "piešauta" un pārbaudīta, pārbaude ar bīdmēru vairs nav vajadzīga – turpmāk pārliecinoši tiek iegūtas patronas ar optimālajiem (iestatītajiem) izmēriem.

Vēl viena lādēšanai nepieciešama papildiekārta ir iepriekš šauto čaulu tīrīšanas ierīce. Vecā, sadegušā pulvera atliekas čaulā veido ķīmiski agresīvu vidi, kas ļoti stipri ietekmē jaunā pulvera degšanas spēju. Šis apstāklis nav pārāk nozīmīgs, ja patronu paredzēts izšaut uzreiz, taču ļoti būtiski ietekmē precizitāti, ja patronu paredzēts kaut dažas nedēļas uzglabāt.

Tīrīšanas mašīnas ir divējādas – vai nu ar sauso vai slapjo tīrīšanu. "Sausās metodes" mašīnītē kopā ar lietotajām patronu čaulām ieber kukurūzas vai riekstu čaulu granulas un atstāj darboties ("vibrēties") uz vairākām stundām. Pēc tam atliek tikai pārliecināties, vai čaulā nav palikušas tīrīšanas granulu paliekas. Mitrajai tīrīšanai arī izmanto vibromašīnu, bet šajā gadījumā tvertnē ir ūdens, kurā sabērtas mazas nerūsējošā tērauda "nagliņas". Vēl labākam efektam ūdenim var pievienot nedaudz mazgājamā līdzekļa (kaut vai no virtuves!) un atkal patrončaulas šajā trumulī vibrē vairākas stundas. Pēc izžāvēšanas šīs čaulas ir tikpat perfekti tīras kā tikko ražotās.

Sākums un atbildība

♦Cilvēkam, kuram nav iepriekšējas pieredzes un kurš grib uzsākt patronu lādēšanu, pirmos padomus vajadzētu saņemt no lādēšanas iekārtu pārdevēja. Plašā izvēlē un brīvi pieejami ir arī padomi gan internetā, gan ražotāju rokasgrāmatās.

♦ Kas attiecas uz lādēšanas drošību – šajā procesā nav nekā bīstama, ja vien tiek ievēroti elementāri noteikumi. Patronu lādēšana ir arī pilnīgi likumīga, ja vien atceras, ka lādēt drīkst tikai savām vajadzībām, tikai saviem ieroču glabāšanas atļaujā ierakstītajiem kalibriem atbilstošas un no rūpnieciski ražotām sastāvdaļām sastāvošas patronas. Jāatceras, ka mūsu likumi aizliedz jums lādēt patronas pat savam medību kolēģim – it īpaši, ja viņš lieto citu kalibru, nekā ierakstīts jūsu ieroču atļaujā. Par šādu darbošanos draud pat barga kriminālatbildība. Taču nelādējiet patronas citiem arī tad, ja kalibrs sakrīt. Katram par savu uzlādēto patronu jāatbild pašam! Pieredzējis kolēģis var sēdēt blakus un dot sākotnējos padomus mazāk pieredzējušajam lādētājam, bet izmantot vajag katram savu paša lādēto (vai veikalā pirkto) patronu.

♦ Ja pašlādētā patrona tiek izgatavota atbilstoši noteikumiem, viena čaula var kalpot 10–20 šāvieniem. Lādējot jāpievērš uzmanība patronas kakliņam – jāraugās, vai uz tā neparādās sīkas plaisiņas. Ja tādas redzamas, čaula vairs nav izmantojama. Dzelzs čaulas (tādas, piemēram, ir "Barnaul" ražojumi) nav derīgas pārlādēšanai. Skaidrs, ka dzelzs čaulas un lodes vispār nav draudzīgas ilgai vītņstobra ieroča kalpošanai un ļoti būtiski samazina stobra resursu.

♦ Par kapseļu izvēli var teikt vienkārši – droši var izmantot jebkuras Eiropā vai ASV ražotas kapseles, neatkarīgi no zīmola un cenas. Pie tam cenas starpība šāviena precizitāti būtiski neietekmēs.

♦ Kas attiecas uz pulvera izvēli un lietošanu – lai pašlādētā patrona būtu droša šāvējam un viņa ierocim, nedrīkst neievērot (īpaši – pārsniegt) ražotāja norādītās pulvera devas konkrētam kalibram un lodes svaram. Parasti tiek norādīta minimālā un maksimālā deva. Lādētājam iesācējam savi izmēģinājumi jāsāk no vidējās pulvera devas, atrodot to starp norādītajām galējām vērtībām. Latvijas realitātē attiecībā uz pulvera markām daudz galvu lauzīt nenākas, jo pārsvarā pieejams viena ražotāja pulveris, ko tirgo viens tirgotājs. Tiesa, arī katram vienam ražotājam ir dažādu marku pulveri ar atšķirīgu degšanas ātrumu. Jāeksperimentē, kas piemērotāks konkrētajam (jūsu!) ierocim.

♦ Vēl jāatbild uz jautājumu – vai pašam iespējams lādēt patronas jebkuram kalibram? Atbilde ir – jā, jebkuram, atskaitot apmales aizdedzes (mazkalibra) patronas. Piedevām – jo retāks kalibrs, jo mazāks tam atbilstošu patronu piedāvājums mūsu veikalos un jo lielāka jūsu motivācija to darīt.

♦Runājot tālāk par pašlādētās patronas komponentēm, ļoti būtiska ir lode. Šis ir tik plašs temats, ka tam padziļināti pievērsīsimies nākamajā MMD numurā...

Pieraksties jaunumiem